တရားမဝင်ကျွန်း၊ သစ်မာ၊ အခြား ၊ ကညင်သစ်၊ တရားခံ၊ ယာဉ်/ ယန္တရား တို့အားဖမ်းဆီးရမိ

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနများမှ ပေးပို့လာ သော စာရင်းများအရ တရားမဝင်ကျွန်း(၄၂.၁၀၄၀)တန်၊ သစ်မာ(၆၈.၉၁၁၄) တန်၊ အခြား (၉၉.၉၇၁၄) တန်၊ စုစုပေါင်း(၂၁၀.၉၈၆၈)တန်၊ တရားခံ(၂၄)ဦး၊ ယာဉ်/ ယန္တရား(၂၉)စီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိမှုများအနက် အများဆုံးဖမ်းဆီးရမိမှုမှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ရွှေကူမြို့ နယ်၊ မြို့လှရွာဟောင်း၊ ကောက်ကွေ့ချောင်းကူးတံတားအနီး၊ ခမ မပည KH-600090 နေရာတွင် တရားမဝင် ကညင်သစ် (၁၃)လုံး(၁၃.၄၉၂၀)တန် အား တရားခံ (၁)ဦးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပါသည်။

date: 
Wednesday, January 9, 2019 - 11:00