စာအုပ်စာတမ်းများ(အခြား)

Title Download
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအနက် စီးပွားရေးအလို့ငှာ မွေးမြူခြင်းပြုနိုင်သော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အမျိုးအမည်များ Download
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ Download
MYANMAR EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(MEITI)2017-2018 Download
MYANMAR EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(MEITI) Annex to the 3rd and 4th EITI Forestry Reports Brief Description of Some Minor Forest Protucts April 2020 Download
MYANMAR EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(MEITI)2016-2017 Download
စတင်ခန့်ရာထူး( တောအုပ်ကြီး)ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ Download
Forestry in Myanmar Download
COMMUNITY FORESTRY: A STRATEGIC PLAN ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံချက်(၂၀၁၈-၂၀၂၀) Download
အသေးစားနှင့်အလတ်စား ရွှေသတ္တုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုနှင့် သစ်တောများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု Download
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် Community Forestry Instructions(Eng & Myan) Download
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်(myanmar only) Download
Community Forestry Sector Report English Download
EIA Brief Myanmar Download
EIA Brief English Download
EIA System Report English Download

Pages