ပြည်ပနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောဝန်ထမ်းများမှ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်

၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နံနက်(၉း၃၀)နာရီတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အင်ကြင်းခန်းမ၌ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောဝန်ထမ်းများမှ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်အရ ဦးသက်နိုင်ဦး (ဦစီးအရာရှိ)သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာနက တရုတ်နိုင်ငံ (Workshop on Development Strategy of Timber Trade among Lancang-Mekong Region Countries )တက်ရောက် ခဲ့သည် အတွေ့အကြုံဗဟုသုတများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ ဦးအေးချမ်းအောင်(ဦးစီးအရာရှိ)CFDTC က အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် (Program for Sustainable Forestry Management with Community Participation) တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံဗဟုသုတများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဦးနေအောင်(တောအုပ်ကြီး) သစ်တောသုတေသနဌာနက အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် (UNREDD Asia-Pacific Regional Knowledge Exchange Event 2018 “ Forest Reference (Emission)Levels(FREL/FRLs” ) တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံဗဟုသုတများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တက်ရောက်လာသူများမှ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

date: 
Monday, January 28, 2019 - 15:30