တရားမဝင်ကျွန်း၊ သစ်မာ၊ အခြား၊ သင်္ကန်းနက်၊ တရားခံ၊ ယာဉ်/ယန္တရား ဖမ်းဆီးရမိ

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနများမှ ပေးပို့လာသော စာရင်းများအရ တရားမဝင်ကျွန်း(၂၈၉.၀၅၂၂)တန်၊ သစ်မာ(၉၀.၀၅၆၃)တန်၊ အခြား (၂၇၂.၀၄၃၅)တန်၊ စုစုပေါင်း(၆၅၁.၁၅၂၀)တန်၊ တရားခံ(၄၅)ဦး၊ ယာဉ်/ယန္တရား(၄၄)စီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည္၊ ဖမ်းဆီးရမိမှုများအနက် အများဆုံးဖမ်းဆီးရမိမှုမှာ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီခရိုင်၊ မြဝတီမြို့နယ်၊ ဝှေ့ရှမ်း- မဲပလဲ့ဘိနယ်မှ တရားမဝင် သင်္ကန်းနက်(၉)လုံး (၄.၂၂၆၀)တန်၊ အခြားခွဲသား (၈၀)ချောင်း (၄၁.၁၉၈၀)တန် ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

date: 
Wednesday, January 30, 2019 - 10:45