စီမံအုပ်ချုပ်မှု

မြန်မာနိုင်ငံအဝှမ်းတွင်ရှိသော သစ်တောများနှင့် ယင်းတို့အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ အောက်တွင် သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကို ဖွဲ့စည်းထား ရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း ဥယျာဉ်မျိုးစုံ နှင့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော စုစုပေါင်း(၃၉)ခုကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ယင်းတို့၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာမှာ (၁၅၀၂၁.၈၈)စတုရန်းမိုင်ရှိပြီး နိုင်ငံဧရိယာ၏ (၅.၇၅%) ရှိပါသည်။ ဥယျာဉ်/ဘေးမဲ့တောများကို စီမံအုပ်ချုပ်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများကို ဖွင့်လှစ် ထားပြီး ဝန်ထမ်းအင်အားများ ဖြည့်တင်း၍ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို အမဲလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

အထူးသဖြင့် ဥယျာဉ်/ဘေးမဲ့တောများအနီးနေ ကျေးရွာများမှ ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုကို ရရှိရန် ပညာပေးစည်းရုံးလျက် ရှိပါသည်။ ဥယျာဉ်/ဘေးမဲ့တောများအတွင်း ဂေဟစနစ်များ ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းရေး၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ရှင်သန်ပေါက်ပွားရေးတို့ အတွက် အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကာကွယ် ထားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် သဘာဝအပင်များကို တရားမဝင် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားခြင်း၊ သယ်ယူ ခြင်း၊ ပြည်ပသို့  တင်ပို့ခြင်းတို့ကို နယ်မြေခံ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း လက်တွဲလျက် ဖမ်းဆီးကာကွယ် ထိန်းသိမ်း အရေးယူလျက် ရှိပါသည်။